NMC SCHIJNDEL

Wij houden het groen, U ook?

Werkgroep Voorlichting en Educatie

De werkgroep bestaat uit:

 • Henk van Oorschot (coördinator educatie)
 • Jeanne van Esch (coördinator educatie)
 • Netty van Kaathoven (Facebook)
 • Theo Wouters (Publicist)
 • Addy van Dijk (Publicist)
 • Bart van Rooij (Fotograaf)

Nieuwe leden zijn van harte welkom!


Taken van de werkgroep:

 • actualiseren van de website
 • onderhouden van de Facebookpagina
 • verzorgen van voorlichting en PR
 • samenstellen van de activiteitenkalender
 • het organiseren van educatieve activiteiten zoals lezingen, presentaties, excursies en natuurwandelingen.


Contact werkgropep voorlichting en educatie