NMC SCHIJNDEL

Wij houden het groen, U ook?

Uilenwerkgroep 

Ongeveer 20 jaar terug is onder de vlag van het NMC Schijndel begonnen met het beschermen van de uilen wat geresulteerd heeft in een grote uitbreiding van het uilenbestand. De aanleiding voor de bescherming was de modernisering van boerenbedrijven en het landschap waardoor veel biotopen verloren waren gegaan.Door het ophangen van speciale kasten voor de verschillende uilen op daarvoor geschikte locaties is het uilenbestand in en om Schijndel aanzienlijk uitgebreid; het gaat hier om de bosuil, kerkuil en steenuil.

De uilenwerkgroep bestaat momenteel uit vier leden met als coördinator Mari van der Wijst. Zij beheren het zuidelijke deel van Schijndel onder de lijn Boxtelseweg en de Steeg inclusief Eerde. 
Wij hebben op dit moment 55 kasten in beheer:  negen bosuilen-kasten,17 kerkuilen-kasten en 29 steenuilen-kasten.


Contact Uilenwerkgroep