Wie zijn wij?

De natuurvereniging is in 1973 voortgekomen uit contacten tussen B. Peters, J. van Rooy, L. van Rooy, H.Couwenberg, N. de Graaf, J. van den Eerenbeemd en A. Zweegers. Aanleiding was de dreigende aantasting van het Wijboschbroek door de aanleg van Rijksweg N264. Dit werd de start tot de oprichting van Natuur- en Milieucentrum Schijndel in 1974.

In 1976 vond tijdens de jaarvergadering de bestuursverkiezing plaats. In 1982 kreeg Natuur- en Milieucentrum Schijndel haar officiële status van zelfstandige vereniging met eigen statuten. Het natuur- en milieucentrum is opgericht om op te komen voor de belangen van het landschap en de natuur in Schijndel.

Het motto van NMC Schijndel is: "We houden het groen, u ook?"

Onder de vlag van NMC Schijndel zijn later Heempark De Blekert en Schaapskooi Schijndel opgericht, NMC Schijndel is een vereniging en Heempark de Blekert en Schaapskooi Schijndel zijn 2 aparte stichtingen met een eigen bestuur. Beide stichtingen zijn in het  bestuur van NMC vertegenwoordigd.. Op diverse terreinen wordt nauw samengewerkt tussen NMC Schijndel, Heempark De Blekert en Schaapskooi Schijndel. Tevens is er een gezamenlijke inzet van vrijwilligers.
 

Samenstelling bestuur

Het bestuur van NMC Schijndel bestaat uit:

 • Functie voorzitter is vacant
 • Secretaris Theo Wouters
 • Wim Gevers, penningmeester, waarnemend voorzitter
  e-mail: penningmeester@nmcschijndel.nl
  tel.: 06 - 21261478
 • Jes Merx, publicist
 • Wim van Liempd, afgevaardigde heempark de Blekert
 • Jos van der Westerlo, afgevaardigde Werkgroep Schijndels Landschap
 • Mari van der Wijst, afgevaardige Uilenwerkgroep
 • Kees Cornelissen, afgevaardigde Schaapskooi
 • Jeanne van Esch, afgevaardigde werkgroep Voorlichting en Eductie
 • Henk van Oorschot, afgevaardigde werkgroep Voorlichting en Eductie
 • Addy van Dijk, afgevaardigde vogelwerkgroep
 • Hans Roelofs, afgevaardigde werkgroep denktank

.

Terug naar Homepage