Werkgroep Schijndels Landschap

Deze werkgroep, die zich inzet voor het natuurbeheer in Schijndel, bestaat uit 15 vrijwilligers. Coördinator is Jos van de Westerlo, te bereiken via info@nmcschijndel.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reclame op de auto van Jos in  het belang van NMC Schijndel
Om de naamsbekendheid van NMC Schijndel te vergroten en ook in de toekomst genoeg werk te krijgen voor de werkgroep is de auto van Jos versierd met een actiefoto en het logo van NMC Schijndel

De werkgroep is breed inzetbaar en op vele terreinen zichtbaar actief in het Schijndels Landschap, getuige onderstaand verslag over 2019:
Dankzij de trouwe opkomst van de vrijwilligers kon het volgende worden gerealiseerd:

 • Knotten van wilgen en berken voor de Gemeente Schijndel en Staatsbosbeheer
 • Opschonen van ca. 20 poelen  in o.a. Wielse Kamp, 't Creijspot (2x), Boschweg, Woudseweg en het Woud, Cock van Neerijnenstraat
 • Onderhouden c.q. verbreden van vier Ommetjes en repareren van vernielingen voor de Gemeente Schijndel. 
 • Onderhoud van de Houterdroute en laarzenpad voor SBB.
 • Onderhoud en reparaties van liefst 90 kilometer wandelknooppunten in Schijndel.
 • Afzetten en/of opschonen van het griend aan het Ben Peters Pad voor SBB
 • Nalopen en waar nodig repareren van slagbomen voor SBB
 • Nalopen, opsnoeien, opkronen en  herplanten van populieren
 • Onderhouden van vlechtheggen bij Schaapskooi/Schapenhof
 • Mede onderhouden van Ecotuin aan Schijndelsedijk
 • Deelnemen aan NLdoet dag aan Steeg/Smaldonk en Landelijke Natuurwerkdag in november
 • Meewerken aan aanleg van de vlindertuin in Heempark

Foto: Koffiepauze op de bankjes in 't Creijspot geplaatst door de toenmalige KLE, tegenwoordig Werkgroep Schijndels Landschap, en gemaakt van de aldaar omgezaagde berkenbomen.

Deskundigheidsbevordering en werkklimaat.
De werkgroep hecht veel waarde aan kwaliteit en veiligheid en zorgt voor een goede sfeer, samenwerking en werkverhouding in de werkgroep. Kwaliteit en veiligheid worden gerealiseerd door de aanschaf van professioneel gereedschap, het letten op arbeidsomstandigheden en het volgen van diverse cursussen. Leo en Jos hebben onlangs bij Brabants Landschap de cursus B.H.V. gevolgd.
We hebben met 5 man de cursus “heggen vechten” en aansluitend daarop meegedaan aan het Nederlands kampioenschap Heggen Vlechten in Oeffelt. Inmiddels is er bij de Schaapskooi 150 meter vlechtheg aangeplant en voorzien van een deugdelijke afrastering. Vlechten van deze heg heeft  plaatsgevonden in 2018 en 2019.. 
Jaarlijks wordt de  opening van het vrijwilligersseizoen, georganiseerd door Brabants Landschap, bijgewoond.
Door Brabants Landschap is in het kader van Groen en Doen voor de werkgroep een praktijkcursus poelenonderhoud verzorgd.Ook is er voor NlDoet nog geknot aan de Steeg/Smaldonk. Tevens is er in de Smaldonk onderhoud gepleegd aan de wandelroutes over het terrein van Staatsbosbeheer.

De werkgroep werkt op dinsdagochtend en komt in de regel op de werklocatie samen. Soms wordt er gestart bij de Schaapskooi. Opdrachtgevers van de werkgroep zijn ondermeer: Staatsbosbeheer, Gemeente Schijndel, Brabants Landschap, het Waterschap, Brabant Water en VVV Noordoost Brabant. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos van de Westerlo via info@nmcschijndel.nl

Tegenprestatie bij Eendenkooi in Lith
In maart 2015  hebben we een dag geknot en gezaagd in de Eendenkooi te Lith. Vorig jaar hebben we daar tijdens het jaarlijkse uitstapje een rondleiding gehad. Het uitstapje was georganiseerd door Ton. Als tegenprestatie is toen de afspraak gemaakt een dag te komen werken. Zie foto's door onderaan de pagina onder Fotogalerij te klikken op Werkzaamheden KLE  2015.

Werkgroep KLE op excursie in de Peel
De organisatie is in 2015 in handen van  Piet., die tot aan zijn pensioen 18 jaar geleden, werkzaam is geweest bij Waterschap Aa en Maas.
Op dinsdagmorgen 30/6 vertrekken we om half negen vanaf de Steeg. Achter Neerkant aan het Deurnes kanaal hebben we onze gids Frans, oud collega van Piet, opgepikt. Onder zijn bezielende leiding krijgen we uitleg over de waterhuishouding in het hele Peelgebied. Tegen half elf zijn we in Griendsveen bij de Morgenstond voor een kop koffie. Daarna verkennen we rondom Griendsveen de diverse kanalen en ter afsluiting lopen we het Nonnenpad. Om half een kan na een drankje worden aangeschoven voor de lunch. Hier nemen we afscheid van Frans, waarna we nog een tussenstop maken achter de voormalige Vliegbasis de Peel, waar Piet ons nog een en ander vertelt over het Defensiekanaal.
Rond vier uur hebben we er een prachtige dag opzitten, mede omdat de weergoden ons weer goed gezind waren.

Jos van de Westerlo, coördinator van de werkgroep KLE

Mario, onderwijsassistent op basisschool De Regenboog, bedankt de werkgroep Kleine Landschapelementen  voor de mooie picknickplaats in 't Creijspot: "Ik ben er de afgelopen weken zes keer met een groep leerlingen van onze school een hele schooldag geweest. We hebben er tussen de middag heerlijk kunnen lunchen en ook evalueren we er wat we die dag gedaan hebben".

Uitstapje werkgroep KLE op 16 april 2014
Op woensdag 16 april jl. zijn we met onze werkgroep op excursie geweest naar de  Eendenkooi in Lith. De Lithse Kooi  bestaat al 350 jaar en wordt nu gerund door de gebroeders van Helvoort. Deze familie is al generaties lang verbonden met Eendenkooien, vroeger als hoofdinkomen nu als hobby. Op goede dagen werden soms 100 eenden per dag gevangen die dan 3 gulden  per stuk opbrachten en dat was veel geld in de jaren 50.
Van de ruim 2000 eendenkooien die Nederland rijk was, zijn er nog 118 over waarvan 11 in Brabant.
We kregen uitleg over het vangen van de wilde eenden: hoe ze in pijpen werden gelokt door de tamme eenden en de Kooikers hond. Uiteindelijk belanden deze eenden in het laatste gedeelte van de pijp waar ze dan ook de pijp uit gaan.
Ook werden mooie anekdotes verteld over het kooikersleven en hoe het gezin van de Kooiker hierbij betrokken was.
Na de excursie hebben wij gezamenlijk met de gebroeders van Helvoort de lunch genoten in restaurant De Leeuwerik. Als blijk van waardering werd een Schijndels bierpakket aangeboden.
Terug in Schijndel hebben we bij de Schaapskooi met zijn allen nog even gezellig nagepraat over deze bijzondere dag.
Ton, namens de werkgroep KLE van NMC Schijndel.

4 Vrijwilligers van de Kleine Landschap Elementen van NMC Schijndel hebben meegeholpen om een nieuwe brug te maken over de Zwarte Loop. Deze brug gebruik ik voor mijn natuurlessen in het gebied de Liekendonk. De Zwarte loop was te breed voor de balk die we van John van Wanrooij hadden gekregen  voor de brug. Om hem weer terug te slepen door het bos vonden we een hele klus en daarom hebben we er maar voor gekozen om er een bank van te maken  bij de brug; zo hebben we twee vliegen in een klap te pakken. Links foto van de nieuwe brug.
Hartelijk dank aan Jos en de vrijwilligers van het NMC.
Mario, BS De Regenboog

Verslag 2022 van de Werkgroep.
Het is elk jaar weer verbazingwekkend hoe hard het fluitenkruid groeit; het startsein voor onderhoud aan de vele kilometers wandelroutes door Schijndel. Er zijn weer 4 nieuwe bijenhotels gemaakt, waarvan er drie geplaatst zijn, in de buurttuin aan het plein, in het Heempark en in de Smaldonk. Bij de bestaande bijenhotels aan de Koeveringsedijk en aan de Scheidingsweg zijn we nog steeds de ingezaaide stroken aan het verarmen. Sinds dit jaar leggen we alles op hooiruiters. Het nieuwe heideveld in de Creyspot hebben we dit jaar twee keer verlost van (bijna) alle opschot, voornamelijk berkjes. Zie foto boven. We hebben inmiddels een kapvergunning voor de verantwoordelijke berken in de bosrand. Overigens, er staan dit jaar wel heel veel klokjesgentianen. Onderhoud loont.  Achter de oude parkeerplaats aan de Aakendonk ligt een bij velen bekende poel. Die is deze winter aangepakt en we hebben een brug gemaakt naar het eilandje. Voor het voedselbos doen we met enige regelmaat zaag en maai diensten. Pagina 3 Op 19 juli hebben we zowaar een dinsdagochtend moeten afzeggen. De verwachte temperatuur was liefst 39 graden. Gelukkig was het de vrijdag daarop maar 26 graden, dus die kwam daarvoor in de plaats. Overigens draaien we regelmatig tropenrooster, we starten dan een uur eerder. Leo en ondergetekende hebben voor de gemeente ook nog de bewegwijzering van de nieuwe wandelroute Duits lijntje uitgezet. Het uitje met de werkgroep was dit jaar in Groesbeek bij Wouter van Eck, de grondlegger van de voedselbossen. Zijn voedselbos staat er alweer 9 jaar. Een leerzame ochtend bij een zeer bevlogen idealist. De lunch was in de Maasheggen, gevolgd door een wandeling in het gebied. Tot slot: we starten in september met poelen onderhoud. Jos van de Westerlo Natuur en Milieu Centrum Schijndel Coördinator Werkgroep Schijndels Landschap 06-4777712

 


Ga naar onderstaande link voor een leuk filmpje uit de oude doos, waarin in gaaf dialect  wordt verteld over verleden en heden in de wereld van het knotten.