Vogelwerkgroep

De vogelwerkgroep van NMC Schijndel bestaat sinds het voorjaar van 2010. Deze werkgroep bestaat uit de volgende vrjwilligers:

Mark van den Brand, Addy van Dijk (coördinator), Henk Sterks, Marc van de Ven, Mari van der Wijst, Harry Verhagen en Richard Steenbakkers.

Werkzaamheden: 

- het monitoren van vogels in het Schijndels landschap;
- educatie door het geven van voorlichting.

In 2023 gaan we opnieuw rondes lopen in De Prekers.

Wil je een keer meelopen, laat het een van de leden van de werkgroep weten!

 

Terugblik op 2022

De vogelwerkgroep heeft van eind maart tot half juli geïnventariseerd in een nieuw gebied: De Prekers. In totaal hebben we negen rondes gelopen waarvan 1 ochtendwandeling (start om 07.00 uur).
Het totaal aantal vogels per ronde was erg variabel, van slechts 41 tot een maximum van 106 (begin mei). Deze ronde in mei was samen met gastgids Wouter Thijs. Hij wist ons meerdere malen te verrassen met zijn waarnemingen.

We hebben in totaal een 52 verschillende soorten vogels kunnen inventariseren dit jaar.

Top 3 van 2022

Tjiftjaf

Zanglijster

Zwartkop

 

Wat minder vaak, maar zeker ook aanwezig waren de spreeuw, vink, merel, wilde eend, grote bonte specht de koolmees en de winterkoning.

Enkele vogels hebben we slechts 1 x gespot, onder andere de wielewaal, scholekster, sperwer, ijsvogel, boerenzwaluw, kleine mantelmeeuw, zwarte specht, gekraagde roodstaart en de boompieper. Dat is natuurlijk erg jammer. Hopelijk kunnen we in 2023 wat meer hiervan zien.

Bijzondere waarneming was een kleine bonte specht (3x) en een jagende torenvalk die een prooi wist te bemachtigen.

Vogel van het jaar

2022 is het jaar van de Scholekster

Het gaat niet goed met de scholekster in Nederland. Daarmee is deze soort hetzelfde lot beschoren als bijvoorbeeld de grutto en de kievit. Vergeleken met deze andere weidevogels heeft de scholekster nog meer problemen, en maakt daarom zeker kans op de titel nationale pechvogel.

Voor de tweede keer

Naast weidevogel is de scholekster ook wadvogel en in toenemende mate een stadsvogel. In al deze leefgebieden heeft de soort te maken met bedreigingen. Ondanks dat hier al onderzoek naar is gedaan, weten we nog onvoldoende over de uitbreiding naar de stad en het broedsucces aldaar en in het landelijk gebied. Iedereen kan meedoen met onderzoek om daar meer over te weten te komen.

In 2023 wordt de scholekster voor de tweede keer vogel van het jaar. En dat is voor het eerst sinds in de ruim twintig jaar dat Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland jaarlijks een vogelsoort in de schijnwerpers zetten. Vijftien jaar na het vorige Jaar van de Scholekster zijn de problemen voor de soort namelijk onverminderd groot. De resultaten van het onderzoek in het komende Jaar van de Scholekster moeten daarom nadrukkelijk bijdragen aan een betere bescherming van de soort.

Meer informatie over de scholekster

 

2021 was het jaar van de merel

Vogelbescherming en Sovon kiezen ieder jaar voor een vogelsoort om onder de aandacht te brengen. 2021 is uitgeroepen tot het Jaar van de Merel. Ook in 2022 heeft Sovon de merel uitgeroepen tot vogel van het jaar.  
Sinds 2016 nam de Merel met bijna 30 procent af. Dat zo’n algemene vogel zo sterk afnam, roept natuurlijk vraagtekens op. De droogte van de afgelopen jaren, verminderde reproductie en besmettingen met het usutuvirus kunnen een rol hebben gespeeld, maar de precieze oorzaken zijn onbekend. In het Jaar van de Merel willen we meer inzicht krijgen in de aantalsontwikkeling en het broedsucces van de soort. Niet één, maar twee jaar
Het Jaar van de Merel is pas in 2022. Maar ook 2021 staat in het teken van deze soort. Het komende jaar gebruiken we om vooronderzoek te doen en om binnen bestaande telprojecten extra op de Merel te letten. De focus ligt vooral op nestonderzoek. Met het vooronderzoek willen we onderzoeksvragen formuleren die we in 2022 met hulp van een grote groep vogelaars kunnen beantwoorden. Door een breed publiek te informeren over het belang van onderzoek naar algemene soorten gaan hopelijk meer mensen zich inzetten voor goede leefomstandigheden voor vogelsoorten dicht bij huis. De foto is uit de website van SOVON.

 

2020 was het jaar van de wilde eend.

2019 was het jaar van de Grutto

 

 

Meer informatie over de vogelwerkgroep van voor 2021