Uilenwerkgroep

De uilenwerkgroep bestaat momenteel uit 3 leden met als coördinator Mari v.d. Wijst. Zij beheren het zuidelijke deel van Schijndel onder de lijn Boxtelseweg en de Steeg inclusief Eerde. Ongeveer 20 jaar terug is onder de vlag van het NMC Schijndel begonnen met het beschermen van de uilen wat geresulteerd heeft in een grote uitbreiding van het uilenbestand. De aanleiding voor de bescherming was de modernisering van boerenbedrijven en het landschap waardoor veel biotopen verloren waren gegaan.Door het ophangen van speciale kasten voor de verschillende uilen op daarvoor geschikte locaties is het uilenbestand in en om Schijndel aanzienlijk uitgebreid; het gaat hier om de bosuil, kerkuil en steenuil.

Bosuil Kerkuil Steenuil

Verslag over het uilenseizoen 2022

Dit jaar zijn we de groep begonnen met 4 personen omdat Mijke Braam onze groep is komen versterken. Vooral vanwege haar jonge leeftijd is dit goed nieuws voor de continuïteit van het werk wat we voor de uilen doen. Zij heef inmiddels de klimcurcus gevolgd, aangeboden door het Brabants Landschap waardoor ook zij veilig kan werken op hoogte.
Zie foto rechts. 
Wij hebben op dit moment 55 kasten in beheer, namelijk 9 bosuilkasten,17 kerkuilkasten en 29 steenuilkasten. Bij de bosuilen waren slechts 2 kasten bewoond door de uil en verschillende kasten door holenduiven. Een kast werd bewoond door hoogstwaarschijnlijk een koolmees met als gevolg een laag mos van 15 cm op een bodem van 40 bij 40 cm !
Een paar is erin geslaagd om 2 jongen groot te brengen terwijl het 2e paar 4 eieren had maar deze waren bij de 2e controle verdwenen en de kast was ingenomen door een duif.
Van de kerkuilenkasten waren er 9 bewoond door de uil waarvan er ook hier maar 2 in geslaagd zijn om kuikens groot te brengen.
Een paar met twee jongen en een paar met drie jongen. Hier waren enkele kasten bezet door holenduiven of kauwen.
De steenuilen waren meer succesvol met 19 bewoonde kasten wat geresulteerd heeft in 43 jongen! Vooral het feit dat op plaatsen waar we dit jaar nieuwe kasten hebben geplaatst, die bewoond bleken, heeft ons aangenaam verrast.
Ook hier waren enkele kasten bewoond door een spreeuw of koolmees, maar ook dat is natuur.

De conclusie over het jaar 2022 is dat de kerk en bosuilen een zeer matig jaar achter de rug hebben, de oorzaak is voor ons onbekend maar meestal is het voedselaanbod hier debet aan.
De steenuilen deden het daarentegen uitstekend maar deze uilen hebben een zeer gevarieerd dieet zoals muizen, kevers, torren, libellen en soms een kleine zangvogel terwijl vooral de kerkuil bijna volledig afhankelijk is van muizen.
Mari van der Wijs, coördinator Uilen werkgroep. 

Door in het voorjaar de kasten te controleren en de resultaten vast te leggen kunnen we vaststellen hoe het de uilen vergaat, wat natuurlijk elk jaar anders is afhankelijk van het voedselaanbod en de weersomstandigheden. Zomer 2020 hebben we 6 bosuil-kasten, 15 kerkuil-kasten en 23 steenuil-kasten. In 2019 hadden we 85 uitgevlogen jongen.
Na het broedseizoen worden de kasten schoongemaakt en eventueel gerepareerd of vervangen.
De bosuil-kasten hangen voornamelijk in de natuurgebieden en in de kerk- en steenuil-kasten hangen bij particulieren op hun erf.
Vooral het bezoek bij deze particulieren, de zogenaamde gastgevers is zeer plezierig omdat deze mensen allemaal erg begaan zijn met de natuur en trots zijn op hun uilen.
Omdat de kasten op hoogte hangen is het belangrijk om veilig te werken, daarom hebben we hiervoor een klimcursus gevolgd, aangeboden door Brabants Landschap, welke organisatie ook de steenuil-kasten levert.
Op verzoek van scholen kunnen we regelmatig voor braakballen zorgen welke gebruikt worden om voorlichting te geven over de uil.
Voor meer informatie over uilen in Schijndel kunt u ook terecht bij Brabants Landschap (info@brabantslandschap.nl) 

Waar nodig worden er uilenkasten geplaatst en onderhouden met medewerking van de bewoners van Schijndel.

Een integraal verslag over de bevindingen in het voorjaar van 2018.

* Kerkuilen kasten: totaal 31, daarvan 9 bewoond, 31 jonge kerkuiltjes.
* Steenuilen kasten: totaal 50, daarvan 32 bewoont, 115 jonge steenuiltjes.
* Met de nieuwe leden gaat het voortreffelijk ze zijn al een aantal keren mee op controle geweest en zijn erg enthousiast.

Over een paar weken gaan we de tweede controle doen bij de Kerkuilen.We hebben gemerkt dat er een fotograaf contact opneemt met eigenaren die een steenuilenkast hebben hangen om door middel van bijvoederen foto’s te kunnen maken. Wij als uilenwerkgroep zijn daar niet zo blij mee maar kunnen er weinig aan doen; het is de eigenaar die tenslotte toestemming geeft. Wel hebben we onze mening naar de eigenaar geventileerd.
* Verder alles oké bij de uilenwerkgroep!

Verslag uilenseizoen 2016 is opgenomen in het Jaarverslag van Brabants Landschap 2016​

Uilenseizoen 2015 ten einde
In vergelijking met  2014 is 2015 een minder goed uilenjaar.

2014/15 Broedgevallen Aantal eieren Aantal kuikens Uitgevlogen
Bosuil 8/7 36/15 29/7 20/5
Kerkuil 9/4 50/15 41/13 32/10
Steenuil 31/27 139/105 89/77 71/55

Dit is ook naar verwachting als je de cijfers van de laatste 10 jaar bekijkt; er zit een bepaalde op en neergang in wat we ook van de natuur moeten accepteren.
Door de geringe resultaten bij de bosuilen hebben we geen kraambezoeken met leerlingen van BS De Regenboog kunnen doen. Wel hebben we daarvoor in plaats op school een aantal Power-Point presentaties verzorgd over alle in Schijndel voorkomende uilen en de mogelijkheid geboden om diversen uilenbraakballen uit te pluizen om te bekijken welke prooidieren ze gegeten hebben.
Eind december hebben we geconstateerd dat er al bosuilen eieren hebben gelegd en dat er vermoedelijk al half januari juveniele in de kasten zitten. Dit door een te zachte winter en voldoende aanbod van prooidieren.
Ook hebben we vernomen dat de ransuilen zich door verstoring hebben verplaatst naar een betere meer beschutte plaats.

De uilenwerkgroep van NMC Schijndel

De uilenwerkgroep bestaat momenteel uit 7 leden waarvan twee personen belast zijn met inventarisatie van ransuilen in en om Schijndel: Coördinator Addie v/d Heijden en leden Ruud van der Heijden, Rudie de Meier, Walther van Roosmalen, Fred van de Ven, Elmy Zwart en Mario Gevers.
In vergelijking met 2014 is 2015  een minder uilenjaar. .

Namens de coördinator Addie v/d Heijden,
Mario Gevers

Bijzondere waarneming

Bij controle van de bosuilenkasten zien Addie en Mario.wel iets heel bijzonders:..........
een bosuil die de tafel voor de jonkies al gedekt had en er een flinke maaltijd op had liggen.

 

 

 

 

 

Ook op het educatieve vlak is de Uilenwerkgroep actief: Addie en Mario met schoolkinderen van basisschool De Regenboog op kraamvisite bij de bosuilen.

 

Krakers in het buitengebied van Schijndel.

Een Bosuilenkast in het Schijndels buitengebied is door een volk hoornaars in gebruik genomen als nest. We laten het maar even op zijn beloop omdat we van een collega uilenwerkgroep gehoord hebben dat hun hetzelfde is overkomen. Alle hoornaars in dit nest gaan voor de winter dood, alleen de nieuwe koningin die in het najaar is geboren blijft over in het winternest, zij gaat in het voorjaar in de buurt een nieuw nest bouwen waar ze meteen eitjes in legt, de hoornaars die daar uitkomen bouwen het nest verder uit en er ontstaat een nieuw volk.
Bij onze collega uilenwerkgroep is de kast leeggehaald door een bonte specht die er wel een gemakkelijk hapje in zag.

Mario Gevers, namens Uilenwerkgroep NMC Schijndel