Vlechtheggen in Het Groene Woud

Stichting Streekrekening Het Groene Woud heeft in het najaar van 2011 een project gestart voor het stimuleren van de aanleg van vlechtheggen in Het Groene Woud. Vlechtheggen kwamen vroeger veel voor en dienden als veekering of erfafscheiding. Helaas zijn de meeste van deze heggen in Noord-Brabant verdwenen. Door deze weer aan te planten wil de Stichting een bijdrage leveren aan de verbetering van de biodiversiteit en van het cultuurhistorische karakter van Het Groene Woud.
Geïnteresseerde natuurwerkgroepen binnen Nationaal Landschap Het Groene Woud zijn uitgenodigd om aan het project deel te nemen. Hiervoor is een cursus opgezet, zowel theoretisch als praktisch.
Vier Vrijwilligers van Natuur en Milieucentrum Schijndel, werkgroep Kleine Landschaps Elementen en een vrijwilliger van de Schaapskooi hebben samen de theoretische cursus gevolgd en deze zaterdag 10 november 2012 met een praktijkdag afgesloten. Ze hadden de smaak te pakken en hebben zich opgegeven voor het NK Heggenvlechten, dat op 10 maart 2013 plaatsvond in Oeffelt. Voorafgaand daaraan waren 6 oefendagen gepland zodat men goed geoefend aan het NK kon beginnen.
Op het zeer modderige NK zijn ze niet in de prijzen gevallen; wel hebben ze van veel toeschouwers complimenten gekregen. Zelf waren ze ook heel tevreden met hun heg. En het was een mooie dag om contacten te leggen met andere natuurvrienden.
Inmiddels heeft op 26 maart de aanplant plaatsgevomdem van ca. 150 meter meidoorn in de Schapenhof bij de Schaapskooi. Vooraf is een houten palissade geplaatst als afrastering om straks de jonge aanplant te beschermen tegen de schapen die zich aan de jonge beplanting tegoed zouden willen doen. Verder is het een kwestie van de lange adem want pas in 2018/2019 kan deze heg gevlochten worden. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het herstel van biodiversiteit en cultuurhistorie in Schijndel.

Aanplant 150 mtr meidoornhaag langs de palissade in de Schapenhof
   
Praktijkdag traininng heggen vlechten en de deelnemers aan het NK Heggenvlechten in Oeffelt. V.l.n.r. Jos van de Westerlo, Antoon van de Heuvel, Jan Lomans en Leo van de Veerdonk