Samen naar een biodivers Schijndel

In 2015 werken Gemeente en NMC Schijndel met ondersteuning van Projectbureau Orbis samen aan het project “Samen naar een biodivers Schijndel”.
Doel van het project is:
*  bewustwording rondom biodiversiteit vergroten bij (jonge)inwoners van Schijndel;
*  biodiversiteit in de kernen van Schijndel vergroten door een stimuleringsregeling en een actie met basisschoolleerlingen.

Biodiversiteit met de jongste inwoners van Schijndel

Alle basisschoolkinderen in Schijndel in de groepen 4 tot en met 8 hebben eind februari 2015 een folder over biodiversiteit mee naar huis gekregen. Hierin worden betekenis, nut en noodzaak van biodiversiteit uitgelegd. Daarnaast worden tips gegeven hoe kinderen zelf kunnen bijdragen aan biodiversiteit. Voor de folder klik op: Samen naar een biodivers Schijndel .

Daarna worden een aantal themabijeenkomsten georganiseerd. Kinderen bouwen dan een insectenhotel en krijgen dit met een vlinderstruik en een zakje bloemzaden mee naar huis. Deze knutselmiddagen vinden plaats in Heempark De Blekert op de woensdagmiddagen van 27 mei 10 juni, 17 juni, 24 juni en 1 juli . Behalve op 27 mei zijn er op alle data nog enkele plaatsen vrij, dus meld je snel aan. Ouders die hun kinderen willen begeleiden zijn van harte welkom.
Aanmelden voor deelname aan de knutselmiddagen kan bij mevrouw Jes Merx van NMC-Schijndel op het e-mailadres info@nmcschijndel.nl.
NMC Schijndel organiseert en financiert de actie met basisschoolleerlingen en stelt hiervoor 1000 euro beschikbaar.

Eind 2014 heeft de gemeente een stimuleringsregeling biodiversiteit gestart voor inwoners in de kernen. De inwoners kunnen gratis een pakket vlinders, bijen of vogels aanvragen. De pakketten bevatten spullen die de biodiversiteit verbeteren zoals: bloemenzaadmengsels, struiken, insecten-/vlinder-/voederkastjes e.d. De pakketten zijn op 30 maart uitgereikt in Heempark de Blekert. Bij de uitreiking waren zowel Wethouder Bart Claassen en Luuk Kreule van de gemeente aanwezig als de pers van DeMooiSchijndelKrant en het Brabants Dagblad. Zie foto.

Het project is inmiddels succesvol afgesloten. In totaal deden 47 kinderen mee met het in elkaar zetten, inrichten en versieren van de insectenhotels. De vijfde en laatste knutselmiddag was op 1 juli.
De kinderen zijn op een speelse en creatieve manier bewust van  de noodzaak van biodiversiteit en van de rol die insecten hierbij spelen.
Het gastvrije Heempark is een uitstekende locatie is gebleken voor dit soort activiteiten. Sommige ouders kenden het park nog niet en zijn spontaan gaan meehelpen of enthousiast het park gaan verkennen. Gelukkig was het iedere keer fantastisch weer om buiten te knutselen en op onderzoek te gaan in het park, waar men kikkers, slakken, salamanders, allerlei  insecten en prachtige bloemen vond. Er is zelfs een wespennest ontdekt.
Alle deelnemers kregen naast het benodigde bouwmateriaal wat lekkers te eten en te drinken. Want van al dat knutselen word je dorstig en krijg je een beetje trek. Na afloop kreeg elk kind ook nog een vlinderstruik en een zakje  bloemenzaad mee om in de eigen tuin  verder te werken aan biodiversiteit. De knutselmiddagen leverden  leuke kiekjes op. Deze zijn naar de deelnemers gestuurd en sommigen zijn terug te vinden op de Fotogalerij onder de rubriek Nieuws.
NMC Schijndel hoopt in de toekomst vaker activiteiten op het gebied van natuureducatie te kunnen aanbieden, mede omdat de vereniging leuke reacties heeft ontvangen. Om dit soort activiteiten te kunnen realiseren, zijn actieve leden nodig. Onze vrijwilligers verdienen daarom een pluim voor hun inzet! Nieuwe actievelingen zijn altijd van harte welkom!

Neem contact op met Karina Tribels / 0621702212 of stuur een email naar info@nmcschijndel.nl.

Biodiversiteit op Basisschool De Regenboog
Het biodiversiteitsproject van de gemeente Schijndel, dat voor NMC Schijndel aanleiding was voor het Knutselen van Insectenhotels met basisschoolleerlingen heeft ook Basisschool De Regenboog geïnspireerd. Met de vogel- en vlinderpakketten van de gemeente en fruitboompjes, bessenstruiken en diverse andere planten die hovenier André Vorstenbosch beschikbaar stelde kon het nieuwe ontwerp van André worden gerealiseerd. Den Ouden heeft een vrachtwagen teeltaarde gratis op de school laten afleveren. Op locatie Hoevenbraak wordt de laatste  hand gelegd aan de tuin  en in Wijbosch zijn de bakken al klaar en wordt  in het najaar de tuin in de vaste grond gemaakt.

Basisschool De Regenboog wil langs deze weg langs deze weg iedereen bedanken die een steentje of plantje heeft bijgedragen aan onze schooltuinen.

Namens leerlingen en leiding van B.S. De Regenboog
Mario Gevers

Oss, Schijndel en 's-Hertogenbosch versterken hun (stads)natuur!

Het project Natuur in de wijk is officieel van start gegaan. De gemeenten gaan specifiek voor de huismus, gierzwaluw, huiszwaluw en vleermuis maatregelen nemen om hun leefgebied te versterken.
Vanaf september 2015 worden onderzoeken uitgevoerd naar de soorten en bestaande leefgebieden. Per gemeente kan daarna met een kansenkaart concreet verder gewerkt worden.

Belangstellenden kunnen zich opgeven om mee te doen of gratis advies krijgen over wat zij zelf kunnen doen rond Natuur in de wijk. Op de bijbehorende website is aandacht voor nestkasten en hagen die aantrekkelijk zijn voor vleermuis, huismus, zwaluw en insecten. Educatief materiaal is er speciaal voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

U kunt u aanmelden om mee te doen, als deelnemer of vrijwilliger, of om op de hoogte te worden gehouden van ontwikkelingen in uw wijk!
http://www.natuurindewijk.nl/

Voor meer informatie:  https://www.nmcschijndel.nl/assets/ee_images/uploads/common_files/Natuur_in_de_wijk.pdf