Platform Natuur en Landschap Meierijstad en gemeente slaan de handen ineen

Bevorderen biodiversiteit

Wethouder Harry van Rooijen is blij met deze stap: “We werken vanuit een ambitie die we gemeenschappelijk met elkaar hebben; namelijk behoud en bevordering van biodiversiteit, natuur- en landschappelijke waarden. De natuurgroepen doen belangrijk werk in het veld en kunnen van daaruit ook zaken signaleren die aandacht behoeven. Andersom ontwikkelen wij allerlei beleid en nemen projecten ter hand. Het convenant regelt op een heldere manier hoe we dat alles met elkaar delen”. De voorzitter van het PNLM, Mari Thijssen, onderschrijft de woorden van de wethouder. “Met het aangaan van een convenant bevestigt de gemeente dat ze het platform als serieuze gesprekspartner ziet. Meierijstad is gelukkig rijk aan natuurgroepen; maar het is ook efficiënt als die niet allemaal op eigen houtje met de gemeente in gesprek zijn. Het platform is daarvoor ideaal.”

Op woensdag 16 juni hebben Mari Thijssen en Harry van Rooijen hun handtekening onder het samenwerkingsconvenant gezet. Ze deden dat op ’n passende locatie: het Julianapark aan de oever van de Aa in Veghel. Over ’n jaar evalueren beide partijen hoe de samenwerking verloopt.

Terug naar nieuwsoverzicht