Heempark De Blekert

Ook van de voorjaarswandeling in 2019 is door Bart een heel mooi filmpje gemaakt. Ga hiervoor naar:
https://youtu.be/Uby4rwJQBC4
of kijk op de website op: 
https://www.nmcschijndel.nl/films/overige/

Van de eerste thema excursie in 2018  in De Blekert heeft Bart van Rooy een mooi filmpje filmpje gemaakt.

 

Midden in Schijndel vindt u Heempark De Blekert. In het park zijn de typische landschapselementen (die min of meer bedreigd worden) uit de eigen omgeving bij elkaar gebracht. Een stuk beemd, een griend, een hooiland, een elzenbroekbos, een Brabantse houtwal, een stukje duin en een eiken-essenbos zijn er allemaal te vinden.

In het park staat tevens een nostalgische blokhut met typische ambachtelijke elementen uit de mandenmakers- en hoepelmakers-wereld. In de blokhut kunnen bezoekers terecht voor informatie, een 'Skèndels' souvenir of om gewoon even op adem te komen van alle vermoeienissen.

Het Heempark is geopend van april tot en met september op zondag van13.00 - 16.00 uur . Elke eerste zondag van de maand start er om 3.30 uur een gratis rondleiding.

Er zijn themarondleidingen en exposities. Tevens is er een speciaal educatieprogramma gericht op schooljeugd van 4 tot 16 jaar met:

  • Het kabouterpad (4-6 jaar)
  • Vera de vlinder (7-8 jaar)
  • Pandatocht (9-10 jaar)
  • Landschappentocht (11-12 jaar)
  • Met je neus op de grond (13-16 jaar)

Groepsrondleidingen zijn op afspraak mogelijk.

Bezoekersinfo

Bezoekadres: Beemdstraat

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met A. Hellings, telefoon 073 – 547 77 57 of e-mail: info@heemparkschijndel.nl

Kijk ook eens op de nieuwe website: www.heemparkschijndel.nl

Evenementenkalender

In samenwerking met Natuur- en Milieucentrum Schijndel en Schaapskooi Schijndel is een Evenementenkalender opgesteld, telkens voor 4 maanden.
Onderstaand de kalender vanaf september 2019.
Door een deelkalender kunnen  we zoveel mogelijk tussentijdse wijzigingen voorkomen. 

Klik voor de gezamenlijke kalender op: Actuele Jaarkalender

Zomerwandeling in De Blekert
Ik liep op de themaexcursie in juli met een groepje mensen een rondje langs de diverse landschapselementen, waarbij we tegenover de blokhut als eerste het stukje beemd overstaken. De eerste grote pimpernellen stonden in knop, de donkerrode bloemblaadjes schemerden al voorzichtig door de groene bloemknoppen. Het zal nog wel een jaartje of zo duren voor deze planten manshoog zijn, compleet men hun prachtige scharlakenrode kogelronde bloemen. Deze pimpernellen zijn de eerste van een nieuwe generatie, want drie jaar geleden hebben we het stukje beemd afgeplagd, om de begroeiing een duwtje in de goede richting te geven. Daarbij is destijds een mengsel ingezaaid van de Cruydthoeck uit Groningen, speciaal samengesteld voor de natte omstandigheden van een beemd-hooiland. Nu, drie jaar later, zie je voorzichtig de eerste typische beemdplanten tevoorschijn komen. We lopen een stukje langs de oever van de salamanderpoel, op zoek naar interessante nieuwkomers in de beemdflora. De oevers zien er mooi uit, glooiend, en bezaaid met vooral laagblijvende moerasplantjes. En warempel, na enig speurwerk ontdekken we een nieuwe orchidee; een kleine moeraswespenorchis steekt fier zijn bloemen boven de oevervegetatie uit, een juweeltje om te zien! Er worden macrofoto’s gemaakt, en dan valt pas op hoe treffend deze inheemse orchis lijkt op zijn grote neven uit de tropen, die in de tuincentra als kamerplant verkocht worden. Hopelijk is deze pionier een voorbode voor een mooie vegetatie langs onze poel…
Aangekomen op het stukje duin, in het openbare gedeelte, verbazen we ons opnieuw over de diversiteit van de begroeiing: het pad verdeelt het “duin” in twee delen, een laag en een hoog stuk. De rietorchis is een heel eind uitgebloeid, maar ze staan er indrukwekkend bij met forse bloeistengels, behangen met dikke zaadknoppen. Ongelooflijk dat op een openbaar terrein zo’n kwaliteit aan begroeiing is ontstaan; een bonte mengeling van orchideeën,  bevertjes, knoopkruid, beemdooievaarsbek, honingklaver, blaassilene, marjolein, en de lijst kan ik gemakkelijk nog veel langer maken! We maken de ronde via het bos verder af, en zien dat de struiken van het aangelegde vlinderbiotoop het goed doen. Ze zorgen voor een echte struik-etage in het bos, erg belangrijk voor de variatie in leefomstandigheden, vooral voor de vlinders.
Via het broekbosje komen we bij het nieuw aangelegde hooiland voor solitaire bijen, en daar komen de eerste zaailingen tot bloei: het kaasjeskruid en de teunisbloemen vormen de hoofdmoot, maar we zien veel jonge plantjes die waarschijnlijk pas volgend jaar zullen bloeien.
En natuurlijk kunnen we het niet laten om even een blik te werpen in het bezoekersgedeelte van de vleermuizenkelder. Nadat we het spotlichtje op het plafond aanklikten, hing daar zomaar een grootoorvleermuis, perfect in slaaphouding zoals tijdens de winterperiode. Zou-die zich vergist hebben? Deze kleine kamer is niet geschikt voor een lange winterslaap, daarvoor schommelen de omstandigheden teveel. Maar heb je in de zomer wel zo’n stabiel milieu nodig? Dan ga je toch zeker ook een keertje aan de andere kant van de muur een powernap uitproberen? En al helemaal als je het volste vertrouwen hebt in de goede wil van de mensen van de Blekert….
Anton Hellings.

Vlinderbiotoop

En in het voorjaar 2014 is in het heemparkbosje een vlinderbiotoop gecreëerd. De vlinderdeskundige Joep Steur heeft ons geadviseerd om juist ten zuiden van het succesvolle stukje duin de hoogopgaande bomen die het zonlicht wegnemen te kappen, wat nodig is voor een vlindervriendelijk beheer. Nu staan er groepjes struiken die belangrijk zijn voor dagvlinders, zoals sporkehout, kardinaalsmuts, vogelkers, meidoorn, en hondsroos. Verder is een zadenmengsel ingezaaid als onderbegroeiing. Op dit open stukje zijn enkele boomstammen blijven liggen om in de loop der tijd opgenomen te worden in de natuur en zo een voedsel- en schuilplaats te bieden aan flora en fauna. Hopelijk wordt dit plekje straks een uitbreiding van het vlinderrijke duin met de zeldzame moeraswespenorchis en rietorchis, echte sleutelbloem, wilde marjolein en trilgras.

Afgegraven beemd

Het beemd gedeelte is afgegraven om zeldzame vegetatie weer een kans te geven. Het water gedeelte is groter gemaakt zodat er meer ruimte is voor amfibieën en er meer water achterblijft bij lange droogte. Op de foto rechts is het resultaat te zien na een natte periode.

 

 

 

Bos voor salamanders

Het openbare heemparkbosje aan de Cock van Neerijnenstraat is in 2013 flink aangepakt om de levensomstandigheden van de kamsalamander in het gebied te verbeteren. Tussen de amfibieënpoel op het  terrein van het nieuwbouwplan Buitenhagen is een ecologische verbinding gemaakt met het heempark, om zo de bestaande populaties salamanders met elkaar te verbinden. Een zgn. herpetoduct, een tunneltje voor torren, slangen en andere reptielen, amfibieën en insecten, zorgt dat de hindernis van de Cock van Neerijnenstraat voor de salamanders eenvoudiger is. Bovendien is er een nieuwe poel gegraven (zie foto) tussen de twee bestaande poelen in, die de twee populaties met elkaar in contact kan brengen.
Dat ziet er in het heemparkbosje behoorlijk ruig uit, want met de worteleinden van de gerooide bomen is een wal aangelegd in het bos, die gaat dienen als overwinteringsplek voor salamanders. Deze is aangeplant met houtwalsoorten als hazelaar, kardinaalsmuts, veldesdoorn en sporkehout; in totaal 15 verschillende soorten. Dit om een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit in het gebied. Behalve amfibieën trekt zo’n wal van stobben talloze kleinere diersoorten aan, variërend van insecten tot vogels en kleine zoogdieren. Op deze manier hopen we de natuurwaarden in het bosje wat op te krikken, en aantrekkelijk te maken voor nieuwe potentiële bewoners.

Nieuw inrichtingsplan in uitvoering

Tijdens NLdoet op 16 maart is 2016 wordt ook in de heemtuin hard gewerkt. Het nieuwe inrichtingsplan is dan al ten dele gerealiseerd. Aan het einde van de natte beemd is een heuvel opgeworpen waarvandaan je een mooi overzicht hebt over de heemtuin en op de blokhut. Nu worden er struiken geplant, en wel 150 stuks op een ochtend. Het bosgedeelte wordt uitgedund om de overgebleven bomen de ruimte te geven om uit te groeien tot volwaardige bomen. Het hout wordt tot stookhout gehakt en opgeslagen voor de kachel. De wandelaar is van harte welkom om de metamorfose van het heempark van dichtbij te bekijken; in het voorjaar zullen de excursies de bezoekers door dit nieuwe stukje natuur leiden!

Heempark De Blekert 25 jaar!! Een geslaagde dag; zie fotogalerij onder de rubriek nieuws

En ze geven een rundje weg: een spiksplinternieuwe leskist over vleermuizen!

Op 26 april 2015 is het zover: het heempark viert zijn 25e verjaardag, en dat doen we natuurlijk in en om de blokhut: vanaf 13.00 uur is het publiek van harte welkom om de gezellige voorjaarsmarkt te bezoeken, met stands van diverse natuurwerkgroepen. Burgemeester Eugster houdt om 13.30 uur de nieuwe leskist ten doop, en geeft het startsein aan een groep kinderen om de kersverse materialen te gaan uittesten… Stasia zorgt voor stemmige muziek, en we zullen het heempark van zijn beste kant laten zien!

Een tipje van de sluier
Natuurlijk willen we wel een klein tipje van de sluier oplichten, wat die nieuwe leskist (bedoeld voor groep 5 t/m 8 van de basisschool) eigenlijk inhoudt. Dankzij het vakkundige timmerwerk van Welzijn de Meijerij (die in ’t Spectrum een mooie werkplaats hebben), is de vormgeving van de houten leskist revolutionair te noemen: een slapende grootoorvleermuis ontvouwt zijn vleugels, en geeft daarbij een houten koffer prijs, met daarin tien rugzakken. In het heempark staan tien vleermuisfiguren opgesteld, die ieder een eigen rugzak krijgen met daarin een opdracht voor de kinderen. In de rugzak zitten alle spullen die nodig zijn om de vleermuizenspeurtocht tot een goed einde te brengen. En dat varieert van een heuse vleermuis-vlieger (oftewel een bat-kite) tot een bat-detector, waarmee vleermuisgeluiden hoorbaar worden gemaakt. Of wat te denken van een bat-suit, een reuzen-vleermuizenpak waarin je je een echte vleermuis waant… Ook kunnen de kinderen met een lap-top een kijkje nemen in de èchte vleermuiskelder, met beelden van vliegende grootoren, opgenomen met onze infra-rood camera’s!

Unieke illustraties van Peter Twisk
Verder zullen informatieve illustraties van de bekende Peter Twisk, vleermuisdeskundige en illustrator, als een rode draad door de leskist een belangrijke rol spelen. Aan de ene kant hele mooie beelden, aan de andere kant interessante informatie over het leven van de vleermuis, een schitterende combinatie… Verder heeft Peter Twisk ook zijn medewerking toegezegd om een cursus te organiseren voor vleermuisgidsen-in-de-dop, die vanuit de Blekert in de nabije toekomst vleermuisexcursies willen leiden.

Vleermuizen zèlf werken ook goed mee!
Uit waarnemingen in het heempark blijkt dat we – sinds afgelopen winter- niet alleen overwinterende grootoren in de vleermuiskelder hebben, maar dat er ook een kraamkolonie in het heempark zit. Dat weten we omdat we op klaarlichte dag in het voorjaar vleermuizen hebben gezien, die, scherend over onze poel, kwamen drinken. Dat is een teken dat ze jongen hebben, die gezoogd moeten worden; daardoor moeten ze overdag water drinken, anders drogen de moeders uit. En aangezien grootoor-vrouwtjes graag in groepsverband hun jongen groot brengen, belooft dat nog wat voor de toekomst: de pas opgehangen grote vleermuiskasten zijn bedoeld om meer dan twintig gezinnetjes te huisvesten, dus spannende ontwikkelingen!
Al met al dus een goede reden om op 26 april eens te komen kijken…
 

Agenda

Zondag 10 december 2023 van 10.00-12.00 uur: Winterwandeling NMC door het Wijbosch Broek


In 2024 zijn er een aantal activiteiten en publicaties gepland rond het jubileum NMC 50 jaar. Meer daarvan vindt u in de volgende uitgave van de activiteitenkalender.


Meer informatie? lees meer...