Wie zijn wij?

Het natuur- en milieucentrum is in 1973 voortgekomen uit contacten tussen B. Peters, J. van Rooy, L. van Rooy, H.Couwenberg, N. de Graaf, J. van den Eerenbeemd en A. Zweegers. Aanleiding was de dreigende aantasting van het Wijboschbroek door de aanleg van Rijksweg N264.

Lees meer…

Wat doen wij?

NMC Schijndel is een vereniging van vrijwilligers die zich inzetten voor  landschapsontwikkeling, cultuurhistorie, natuurbeheer en natuureducatie in de gemeente Schijndel ter bevordering van biodiversiteit en duurzaamheid.

Lees meer…

Hoe werken wij?

NMC Schijndel kent de volgende werkgroepen:

 • werkgroep Schijndels Landschap
 • Uilenwerkgroep
 • Vogelwerkgroep
 • Florawerkgroep
 • werkgroep Voorlichting en Educatie

Lees meer…

Agenda

Agenda Algemene Ledenvergadering op 9 sept 2023

 • Opening en goedkeuring agenda
 • Vaststelling verslag 22-11-22
 • Bestuursinformatie
 • Mededelingen 
 • Bestuurszaken
  • Voorzitter
  • Penningmeester
 • Informatie uit de werkgroepen 
  • Voorlichting en Educatie
  • Schijndels Landschap
  • Uilenwerwerkgroep
  • Vogelwerkgroep
  • Schaapskooi
  • Heempark
  • Denktank - Hans Roelofs
  • Public Relations 
 • 8. Jubileum NMC 50 jaar 2024
 •    8.2. Organisatie voorbereiding jubileum

  10.. Rondvraag en sluiting

  Meer informatie over diverse agendapunten en NMC Schijndel vindt u op onze website: www.nmcschijndel.nl

  Na het officiële gedeelte met sluiting rond 21.00 uur nodigen we u uit voor een informeel nagesprek met borrel.     

 • 8.1 Presentatie enquête 

 • .  Volgend jaar nieuw beleidsplan 2022-2026