Werkgroep Voorlichting en Educatie

In 2011 heeft NMC Schijndel de werkgroep Voorlichting en Educatie opgericht; voorheen was dit de werkgroep PR.
De nieuwe werkgroep bestaat uit:
- Henk van Ooorschot (coördinator educatie)
- Jeanne van Esch (coördinator educatie)
- Jes Merx (publicist)
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Taken van de werkgroep:
- redigeren van de nieuwsbrief
- actualiseren van de website
- onderhouden van de facebookpagina www.facebook.nl/nmcschijndel
- verzorgen van voorlichting en PR
- onderhouden van externe contacten
- ontwikkelen en mede uitvoeren van natuureducatie
- samenstellen van de jaarkalender
- het organiseren van lezingen, zoals over de das (zie foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief komt uit in maart en in september. In de Nieuwsbrief wordt verslag gedaan van de actualiteiten in de afgelopen periode. Daarnaast wordt informatie over de natuur en het Schijndels landschap opgenomen. De Nieuwsbrief wordt per email verzonden of persoonlijk bezorgd.

Website
In 2012 is de website in een nieuw jasje gestoken. De nieuwe huisstijl is ontworpen door BEK Grafische Producties als verzilvering van een waardecheque van € 1000 die NMC Schijndel in 2011 van BEK mocht ontvangen. De website wordt bijgehouden door onze publicist Jes Merx.

Facebook
In de Algemene ledenvergadering van 12 februari 2015 is door de nieuwe voorzitter voorgesteld om aan de slag te gaan met Facebook om hiermee een groter en een jonger publiek te bereiken. Ons toegewijde lid Netty van Kaathoven heeft toegezegd de FB pagina gratis voor NMC te willen onderhouden. Niet alleen NMC bestuur maar vooral leden en ook nietleden kunnen hiervoor gegevens aandragen. De voorzitter en Rien Rijken hebben een redactionele taak en kunnen beslissen of een tekst geplaatst wordt maar ook of een ontoepasselijke reactie wordt verwijderd. Op 10 juli 2015 krijgen alle leden middels een mailing te horen dat de facebookpagina www.facebook.nl/nmcschijndel in de lucht is.

Voorlichting en PR
Voorlichting en PR heeft gedurende afgelopen jaren plaatsgevonden via onze Website, Nieuwsbrieven, folders en persberichten/artikelen in dag- en weekbladen. Ook het spandoek Natuur- en Milieucentrum Schijndel, de plaat ‘Werk in Uitvoering’ en de hiernaast afgebeelde banner zetten NMC Schijndel op de kaart, en niet te vergeten de persoonlijke contacten.

Externe contacten
De werkgroep Voorlichting en Educatie onderhoudt externe contacten met ondermeer Gemeente, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Brabantse Milieu Federatie, regionale IVN/natuurwerkgroepen, Waterschappen, Schaapskooi, Heempark en Heemkundevereniging, regionale pers, Fair Trade, platform Veerkracht en duurzaamheid en scholen.

NMC vindt het belangrijk de schooljeugd in contact te brengen met de natuur door Natuureducatie
De natuureducatie bestaat uit het verzorgen van natuurwandelingen en excursies, het geven van lezingen en workshops en het deelnemen aan natuurprojecten.
In 2011 en 2012 heeft de werkgroep meegewerkt aan Brabant Kunstland met 350 leerlingen. Ook is het project Vlinders in Het Groene Woud ontwikkeld en aangestuurd. Dit project is eind 2015 afgesloten. Natuureducatie is het belangrijkste onderdeel van deze projecten.
In 2015 is het project Knutselen van insectenhotels door de schoojeugd succesvol verlopen (lees meer onder de rubriek Projecten/Samen naar een biodivers Schijndel.
in 2016 is er een knutselmiddag nestkastjes maken georganiseerd.
Beide activiteiten vonden plaats in Heempark De Blekert.

In 2017 werden er nestkastjes gebouwd met kinderen van de dagopvang De Plu. (Zie nieuwsartikel onder de rubriek nieuws d.d. 09-0-2017)
Op de Schijndelse scholen zal op aanvraag een les worden verzorgd met de natuur als thema.
NMC vindt het belangrijk de schooljeugd in contact te brengen met de natuur
.