Uilenwerkgroep

De uilenwerkgroep bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers: Ruud van de Heijden, Rudie  de Meier, Walther van Roosmalen, Fred van de Ven, Elmy Zwart, Mario Gevers en Coördinator Addie van de Heijden. De uilenwerkgroep is al 12 jaar bezig zijn met het verbeteren van de uilenpopulatie in Schijndel. Zij doen dat door de territoria en de populatie van steenuilen, kerkuilen en bosuilen vast te stellen.De uilenpopulatie wordt vastgesteld door het controleren van broedsels met tellingen van eieren en uitgevlogen jongen.

Bosuil Kerkuil Steenuil

Waar nodig worden er uilenkasten geplaatst en onderhouden met medewerking van de bewoners van Schijndel.

Een integraal verslag van Mario over de bevindingen in het voorjaar van 2018. 

* Kerkuilen kasten: totaal 31, daarvan 9 bewoond, 31 jonge kerkuiltjes.

* Steenuilen kasten: totaal 50, daarvan 32 bewoont, 115 jonge steenuiltjes.

* Met de nieuwe leden gaat het voortreffelijk ze zijn al een aantal keren mee op controle geweest en zijn erg enthousiast. Over een paar weken gaan we de tweede controle doen bij de Kerkuilen.We hebben gemerkt dat er een fotograaf   contact opneemt met eigenaren die een steenuilenkast hebben hangen om door middel van bijvoederen foto’s te kunnen maken. Wij als uilenwerkgroep zijn daar niet zo blij mee maar kunnen er weinig aan doen; het is de eigenaar die     tenslotte toestemming geeft. Wel hebben we onze mening naar de eigenaar geventileerd.

* Verder alles oké bij de uilenwerkgroep!
 

Verslag uilenseizoen 2016 is opgenomen in het Jaarverslag van Brabants Landschap 2016​

Uilenseizoen 2015 ten einde

In vergelijking met  2014 is  2015 een minder goed uilenjaar.

2014/15 Broedgevallen Aantal eieren Aantal kuikens Uitgevlogen
Bosuil 8/7 36/15 29/7 20/5
Kerkuil 9/4 50/15 41/13 32/10
Steenuil 31/27 139/105 89/77 71/55

Dit is ook naar verwachting als je de cijfers van de laatste 10 jaar bekijkt; er zit een bepaalde op en neergang in wat we ook van de natuur moeten accepteren.

Door de geringe resultaten bij de bosuilen hebben we geen kraambezoeken met leerlingen van BS De Regenboog kunnen doen. Wel hebben we daarvoor in plaats op school een aantal Power-Point presentaties verzorgd over alle in Schijndel voorkomende uilen en de mogelijkheid geboden om diversen uilenbraakballen uit te pluizen om te bekijken welke prooidieren ze gegeten hebben.
Eind december hebben we geconstateerd dat er al bosuilen eieren hebben gelegd en dat er vermoedelijk al half januari juveniele in de kasten zitten. Dit door een te zachte winter en voldoende aanbod van prooidieren.

Ook hebben we vernomen dat de ransuilen zich door verstoring hebben verplaatst naar een betere meer beschutte plaats.

De uilenwerkgroep van NMC Schijndel

De uilenwerkgroep bestaat momenteel uit 7 leden waarvan twee personen belast zijn met inventarisatie van ransuilen in en om Schijndel: Coördinator Addie v/d Heijden en leden Ruud van der Heijden, Rudie de Meier, Walther van Roosmalen, Fred van de Ven, Elmy Zwart en Mario Gevers.
In vergelijking met 2014 is 2015  een minder uilenjaar. .

Namens de coördinator Addie v/d Heijden,
Mario Gevers

 

Bijzondere waarneming

Bij controle van de bosuilenkasten zien Addie en Mario.wel iets heel bijzonders:..........
een bosuil die de tafel voor de jonkies al gedekt had en er een flinke maaltijd op had liggen.

 

 

 

 

 

Ook op het educatieve vlak is de Uilenwerkgroep actief: Addie en Mario met schoolkinderen van basisschool De Regenboog op kraamvisite bij de bosuilen.

 

Krakers in het buitengebied van Schijndel.

Een Bosuilenkast in het Schijndels buitengebied is door een volk hoornaars in gebruik genomen als nest. We laten het maar even op zijn beloop omdat we van een collega uilenwerkgroep gehoord hebben dat hun hetzelfde is overkomen. Alle hoornaars in dit nest gaan voor de winter dood, alleen de nieuwe koningin die in het najaar is geboren blijft over in het winternest, zij gaat in het voorjaar in de buurt een nieuw nest bouwen waar ze meteen eitjes in legt, de hoornaars die daar uitkomen bouwen het nest verder uit en er ontstaat een nieuw volk.
Bij onze collega uilenwerkgroep is de kast leeggehaald door een bonte specht die er wel een gemakkelijk hapje in zag.

Mario Gevers, namens Uilenwerkgroep NMC Schijndel

 

Contactpersoon

Addie van der Heijden
telefoonnummer: 073-547 83 60 / 06-12 61 76 47 of e-mail:
64uwgs@kpnmail.nl

De uilenwerkgroep heeft een eigen website: Uilenwerkgroep NMC Schijndel