Nieuws

 1. 29-01-2020

  Winterwandeling door de Prekers

  Winterwandeling door de Prekers

  Winterwandeling 26 januari 2020

  Gelukkig is de regen verdwenen en laat het zonnetje zich af en toe zien als natuurgids Fia Fiers een aantal natuurliefhebbers die naar de Schaapskooi zijn gekomen, meeneemt voor een winterwandeling. De regen heeft voor modderige paden gezorgd, maar de wandelaars zijn hierop voorbereid en dragen veelal laarzen. Natuurfotograaf Bart van Rooij is er ook bij en maakt er een filmpje van. Ga hiervoor naar: https://youtu.be/l_yyOkszu4A of kijk op onze website onder de rubriek films, sub Overige

  Lees meer…

 2. 27-01-2020

  Algemene Ledenvergadering 2020 van NMC Schijndel

  Het bestuur van NMC Schijndel heeft haar leden uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 6 februari 2020 in de Multifunctionele ruimte (begane grond) van Het Spectrum.
  Van de verschillende werkgroepen worden afbeeldingen gepresenteerd betreffende hun werkzaamheden.
   

  Lees meer…

 3. 20-01-2020

  Winterwandeling door de Prekers

  Winterwandeling door de Prekers

  Op zondag 26 januari organiseert NMC Schijndel haar jaarlijkse winterwandeling door de Prekers.
  Ook in de wintertijd valt er te genieten van de mooie natuur in de Prekers.Het is een uniek natuurgebied in het Wijboschbroek dat ligt achter Schaapskooi Schijndel. De Prekers is bekend om zijn prachtige voorjaarsbloemen, zeldzame planten, mooie populierenweides en waterlopen in een afwisselend landschap.

  Dit is ook een fijne wandeling voor kinderen.

  De wandeling start om 10 uur bij Schaapskooi Schijndel aan Martemanshurk 12 en eindigt om 12 uur.
  Wandelschoenen zijn aanbevolen. Deelname is gratis voor leden en kinderen. Aan niet leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

  Lees meer…

 4. 07-01-2020

  De wilde eend is in 2020 uitgeroepen tot vogel van het jaar

  De wilde eend is in 2020 uitgeroepen tot vogel van het jaar

  Het lijkt zo'n veelvoorkomende gast in de Nederlandse wateren: de wilde eend. Maar sinds de jaren negentig is het aantal broedparen met 30 procent afgenomen. Om het tij te keren roepen Sovon Vogelonderzoek Nederland en de Vogelbescherming 2020 uit tot het Jaar van de Wilde Eend.
  Het is nog onduidelijk waarom het aantal broedparen achteruit gaat.|
  Overleving van kuikens
  Uit een eerste onderzoek naar de wilde eend uit 2015 kwam naar voren dat het aantal gelegde eieren niet de oorzaak van de afname kan zijn. Ook zijn er weinig schommelingen in het aantal nesten dat succesvol uitkomt. De jacht op deze soort is afgenomen en de overlevingskans van volwassen vogels is zelfs toegenomen.

  Er is dus al wel het een en ander bekend over de wilde eend, maar over de overleving van kuikens weten we nog heel weinig. Daarom gaan Sovon Vogelonderzoek Nederland en de Vogelbescherming zoveel mogelijk waarnemingen van kuikens verzamelen. En jij kan meedoen.

  Lees meer…

 5. 24-11-2019

  Lezing over Nieuwkomers in de natuur

  Lezing over Nieuwkomers in de natuur

  Op 19 november vond in ‘t Spectrum een NMC lezing plaats over Nieuwkomers in de Natuur.  Bioloog Jos Marcelissen trof een volle zaal geinteresseerde natuurliefhebbers.
  Hij gaf een verheldering van de begrippen welke diersoorten hieronder vallen en overzichten van gesignaleerde aantallen in onze landschappen door de tijd heen.
  Maar ook inzicht in de dilemma’s die er mee gepaard gaan. Wanneer is er sprake van overlast en schade? Vanuit het gezichtspunt van de natuur of vanuit de mens. 

  Nieuwkomers zijn de dieren die na 1500 in ons land zijn gekomen. 
  Belangrijk is de vraag hoe we met deze dieren om moeten gaan, bijvoorbeeld met exoten, die door menselijk handelen hier terecht gekomen zijn maar hier eigenlijk niet thuis horen.
  Dieren die al voor 1500 in ons land waren, er nog steeds zijn of weer teruggekomen zijn, horen hier thuis. Een soort herintreders dus. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de Bever, de Das en de Otter.
  De Otter, verdween in de jaren vijftig uit Brabantse gebieden zoals de Biesbosch. Oss en Den Bosch maken zich inmiddels op voor de terugkeer van deze bewoner van schone rivieren, beken en plassen.

  Lees meer…

< 1 2 3 4 5 >