Nieuws

 1. 20-01-2020

  Winterwandeling door de Prekers

  Winterwandeling door de Prekers

  Op zondag 26 januari organiseert NMC Schijndel haar jaarlijkse winterwandeling door de Prekers.
  Ook in de wintertijd valt er te genieten van de mooie natuur in de Prekers.Het is een uniek natuurgebied in het Wijboschbroek dat ligt achter Schaapskooi Schijndel. De Prekers is bekend om zijn prachtige voorjaarsbloemen, zeldzame planten, mooie populierenweides en waterlopen in een afwisselend landschap.

  Dit is ook een fijne wandeling voor kinderen.

  De wandeling start om 10 uur bij Schaapskooi Schijndel aan Martemanshurk 12 en eindigt om 12 uur.
  Wandelschoenen zijn aanbevolen. Deelname is gratis voor leden en kinderen. Aan niet leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

  Lees meer…

 2. 07-01-2020

  De wilde eend is in 2020 uitgeroepen tot vogel van het jaar

  De wilde eend is in 2020 uitgeroepen tot vogel van het jaar

  Het lijkt zo'n veelvoorkomende gast in de Nederlandse wateren: de wilde eend. Maar sinds de jaren negentig is het aantal broedparen met 30 procent afgenomen. Om het tij te keren roepen Sovon Vogelonderzoek Nederland en de Vogelbescherming 2020 uit tot het Jaar van de Wilde Eend.
  Het is nog onduidelijk waarom het aantal broedparen achteruit gaat.|
  Overleving van kuikens
  Uit een eerste onderzoek naar de wilde eend uit 2015 kwam naar voren dat het aantal gelegde eieren niet de oorzaak van de afname kan zijn. Ook zijn er weinig schommelingen in het aantal nesten dat succesvol uitkomt. De jacht op deze soort is afgenomen en de overlevingskans van volwassen vogels is zelfs toegenomen.

  Er is dus al wel het een en ander bekend over de wilde eend, maar over de overleving van kuikens weten we nog heel weinig. Daarom gaan Sovon Vogelonderzoek Nederland en de Vogelbescherming zoveel mogelijk waarnemingen van kuikens verzamelen. En jij kan meedoen.

  Lees meer…

 3. 24-11-2019

  Lezing over Nieuwkomers in de natuur

  Lezing over Nieuwkomers in de natuur

  Op 19 november vond in ‘t Spectrum een NMC lezing plaats over Nieuwkomers in de Natuur.  Bioloog Jos Marcelissen trof een volle zaal geinteresseerde natuurliefhebbers.
  Hij gaf een verheldering van de begrippen welke diersoorten hieronder vallen en overzichten van gesignaleerde aantallen in onze landschappen door de tijd heen.
  Maar ook inzicht in de dilemma’s die er mee gepaard gaan. Wanneer is er sprake van overlast en schade? Vanuit het gezichtspunt van de natuur of vanuit de mens. 

  Nieuwkomers zijn de dieren die na 1500 in ons land zijn gekomen. 
  Belangrijk is de vraag hoe we met deze dieren om moeten gaan, bijvoorbeeld met exoten, die door menselijk handelen hier terecht gekomen zijn maar hier eigenlijk niet thuis horen.
  Dieren die al voor 1500 in ons land waren, er nog steeds zijn of weer teruggekomen zijn, horen hier thuis. Een soort herintreders dus. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de Bever, de Das en de Otter.
  De Otter, verdween in de jaren vijftig uit Brabantse gebieden zoals de Biesbosch. Oss en Den Bosch maken zich inmiddels op voor de terugkeer van deze bewoner van schone rivieren, beken en plassen.

  Lees meer…

 4. 10-11-2019

  Lezing over Nieuwkomers in de natuur

  Lezing over Nieuwkomers in de natuur

  In “Nieuwkomers in de natuur” duidt Jos Marcelissen de veranderingen die zich de laatste jaren voltrekken in de aanwezigheid van zoogdieren in de natuur.

  Soorten zijn verdwenen, andere soorten zijn nieuw in onze natuur of na jaren afwezigheid teruggekomen. Wat kunnen we de komende tijd verwachten? Wordt Nederland overspoeld met wolven als we niets doen? Kunnen we binnenkort overal genieten van spelende otters? En hoe zit het met de katachtigen in ons land? Heeft de lynx een kans? De wilde kat heeft zich inmiddels gevestigd in Zuid Limburg. Zwijnen zitten al lang niet meer alleen in Limburg of op de Veluwe. Over al deze zaken en nog veel meer spreekt Jos Marcelissen op 19 november. Jos is leraar biologie en lid van de zoogdierwerkgroep van de KNNV Vereniging voor veldbiologie en auteur van een zoogdiercursus die regelmatig voor IVN’s en KNNV’s wordt gegeven.
  De albeelding is van de Goudjakhals.
  Rechtenvrij verkregen Google gelabeld voor hergebruik zie link 

  https://www.google.nl/search?q=golden+jackal+flickr&hl=nl&tbm=isch&source=lnt&tbs=sur:fc&sa=X&ved=
  0ahUKEwiXkJGg27_lAhXB_CoKHb0FDD0QpwUIJA&biw=1366&bih=657&dpr=1

  Lees meer…

 5. 22-10-2019

  Wandeling in de Eerdse bergen

  Wandeling in de Eerdse bergen

  De wandeling op 19 oktober begon een beetje nat maar eindigde met een waterig zonnetje.

  Om 10 uur ontvingen Fia Fiers ons met koffie en een Eerdse koek in de mooie Berghut in de natuurtuin ‘de Eerdse Bergen’.  Onder de paraplu bij het infobord vertelt Fia over het ontstaan van van de Eerdse bergen: Door intensief gebruik van de Schijndelse Heide ontstond het stuifzandcomplex. De stuifzanden dreigden het dorp Eerde onder te stuiven, waardoor rond 1700 de zanden met eikenhakhout beplant werden. Hierdoor ontstonden de typerende stuifwallen van de Eerdse Bergen. We zien zelfs een Maria met kind. Met een beetje verbeelding kun je in het zaagvlak van een dikke afgezaagde tak de beeltenis zien.
   


   

  Lees meer…

1 2 3 >