Overige films

  1. Werkgroep Voorlichting en Educatie maakt een natuurwandeling in Rooi

  2. Deze film is ingestuurd door Leo van de Veerdonk


  3. De gemeente Meierijstad heeft de grond van het Duits lijntje gekocht met het doel een aantal fiets- en wandelroutes te realiseren. Hiermee ontstaat een verbinding tussen de Maashorst en Het Groene Woud en kunnen de knooppuntenroutes verder uitgebreid worden. De snelfietsroute tussen Vegheval en Uden kan dan ook worden aangelegd.

  4. De prachtige zang van de Nachtegaal, gehoord en gezien door onze Vogelwerkgroep in het Waterwingebied 

< 1 2 3 4 5 >